Kunstkijkclub Almere

vanaf maandag 30 oktober 20-21.30 uur

Kunstkijkclub Almere NIEUW!

DUIK IN DE GESCHIEDENIS VAN DE MODERNE KUNST

Naast Filmclub Almere en Theaterkijkclub Almere heeft Corrosia Theater, Expo & Film nu ook zijn eigen Kunstkijkclub.

Vanaf De steenbrekers
Kunstkijkclub Almere begint met een serie lezingen over de geschiedenis van de moderne kunst – van het schilderij De steenbrekers van Gustav Courbet uit 1850, dat geldt als het startpunt van de moderne kunst, tot de hedendaagse kunst in Corrosia Expo. De cursus is opgedeeld in perioden en wordt rijkelijk geïllustreerd met beeldmateriaal. Behalve een gezamenlijk bezoek aan TEAM FRANC – Graduation Show 2017 wordt er optioneel een excursie naar een van de exposities in het kader van 100 Jaar De Stijl georganiseerd.

Het programma

30.10: De start
- de functie van kunst door de eeuwen heen en het ontstaan van autonome kunst;
- ontwikkelingen binnen de kunstwereld parallel i.p.v. lineair bekeken;
- benaderingswijzen van moderne en hedendaagse kunst (formele aspecten, context etc.);
- het schilderij De steenbrekers van Gustav Courbet (1850), startpunt van de moderne kunst.

06.11: 1870-1900
- context: industriële revolutie;
- de belangrijkste kenmerken van het impressionisme (Monet, Cezanne), symbolisme (Gauguin, Khnopff, Toorop) en het expressionisme (Van Gogh).

13.11: 1900-1945
- context: WO I en II;
- de belangrijkste kenmerken van het primitivisme (Picasso, Braque), kubisme, surrealisme, Fauvisme (Matisse), Dada (Duchamp), Duits expressionisme (Kandinsky, Marc) en het suprematisme (Kandinsky).

20.11: 1900-1945 vervolg
- moderne architectuur als De Stijl en Bauhaus;
- excursie naar een expositie in het kader van 100 jaar De Stijl.

27.11: 1945-1980
- context: vroeg na-oorlogse tijd, opkomst consumptiemaatschappij;
- de belangrijkste kenmerken van action painting (Pollock), abstract expressionisme (De Kooning, Rothko), popart (Hamilton, Warhol, Lichtenstein), fotografie als nieuw medium i.p.v. schilderkunst, feministische kunst (Judy Chicago) en het vroege postmodernisme.

04.12: 1945-1980 vervolg
- de belangrijkste kenmerken van environmental en site-specific art (land art in Flevoland), het postmodernisme in de jaren zestig en de opkomst van performance- en conceptuele kunst.

11.12: jaren ’80
- context: val van de Berlijnse Muur, globalisering;
- de belangrijkste kenmerken van social art (Kruger, Mapplethorphe), political art (Neshat, Waiwai), de (hernieuwde) figuratieve kunst (Koons, Smith) en de opkomst van de postmoderne architectuur

18.12: Het heden
- context: wat typeert deze tijd?
- welke belangrijke kunstenaars bepalen het heden?
- wat zijn de grootste verschillen tussen moderne en hedendaagse kunst?
- gezamenlijk bezoek aan TEAM FRANC – Graduation Show 2017

Prijs inclusief excursie: € 70 / leden nieuwe bibliotheek en CJP € 60 / Corrosiapas € 30. Aanmelden kan via info@corrosia.nl. U ontvangt vervolgens een factuur.