Programma

Koop kaarten
  • donderdag 26 april 09.30 uur - 16.30 uur

Symposium Publiekswerk

De Brakke Grond, Het Zuidelijk Toneel, Corrosia Theater, Expo & Film en Universiteit Utrecht organiseren een symposium over publiekswerk.

Tijdens ons symposium willen we het gesprek in Nederland op gang brengen over publiekswerking. In Vlaanderen en Engeland bijvoorbeeld is publiekswerk al jaren onderdeel van overheidsbeleid. Hoe werkt dat daar? Wat zijn de resultaten en kan het in Nederland ook? Wat is de rol van de overheid?

Met welke activiteiten verleid je als kunstinstelling een ander en nieuw publiek voor je activiteiten? Hoe kan je publiek, makers en andere betrokkenen uit je omgeving nog steviger aan je organisatie verbinden? Hoe kijken overheden en fondsen naar dergelijke initiatieven?

Moderator: Lucas De Man & Chris Keulemans

Programma
Het ochtendprogramma bestaat uit lezingen van keynote speakers Hassan Mahamdallie (UK) en Annick Schramme (BE). Daarna volgt een panelgesprek tussen Jan Jaap Knol, Fonds voor Cultuurparticipatie, Leen Laconte (BE), Overleg Kunst Organisaties, Henk Scholten, Het Zuiderstrandtheater en Max Temmerman (BE), CC De Kern.

Het middagprogramma staat onder de titel ‘How Do You Do?’ in het teken van het onderling uitwisselen van ervaringen en perspectieven. Schuif aan bij 2 van de 15 tafelsessies waar je met ervaringsdeskundigen, beleidsmakers en onderzoekers in gesprek gaat hoe je initiatieven succesvol ontwikkelt. Tijdens iedere sessie staat een andere casus of best practice centraal.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie presenteert deze dag ook zijn nieuwe subsidieregeling.

We sluiten de dag af met een feestelijke netwerkborrel.

Prijs toegangskaarten: € 25
Inloop 09.30 u, start programma 10.00 u


Over de sprekers
Hassan Mahamdallie is schrijver van The Creative Case for diversity, de unieke Britse benadering van publiekswerking. Hij is een veelgevraagd spreker op internationale podia over diversiteit en een meer inclusieve kunstbenadering. Hij heeft een achtergrond in theater als acteur en toneelschrijver, is publicist en voert gedreven campagne voor rassengelijkheid en toegankelijkheid. Moslimcultuur en gedachtegoed is een van zijn specialisaties. Hassan weet ons als geen ander een spiegel voor te houden.

Annick Schramme is hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en coördinator van de masteropleiding Cultuurmanagement. Daarnaast is zij Academic Director Creatieve Industrieën aan de Antwerp Management School. Zij is ook actief in diverse raden van bestuur en adviesraden, zo was ze lid van de Raad voor Cultuur in Nederland (2013-2017) en voorzitter van het Europese Netwerk Cultuurmanagement en Cultuurbeleid (2013-2017). Momenteel is ze voorzitter van de Raad van Bestuur van het kindertheater Hetpaleis in Vlaanderen en andere culturele organisaties.

Jan Jaap Knol is directeur van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Met subsidies stimuleert het Fonds culturele initiatieven en scholen in het hele land om cultuur te (leren) maken, dwars door alle disciplines heen. Het Fonds werkt met verschillende partners samen, zoals culturele instellingen, verenigingen, erfgoedinstellingen, scholen, andere fondsen, overheden en maatschappelijke instellingen. Door organisaties en mensen aan elkaar te verbinden en hun verhalen te delen maakt het Fonds de kracht van cultuur maken zichtbaar. Jan Jaap Knol (1963) studeerde Nederlands aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte voorheen onder meer als communicatieadviseur en afdelingshoofd bij de directie Kunsten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Max Temmerman is directeur van het Wilrijkse cultuurcentrum De Kern en cultuurbeleids-coördinator van datzelfde Antwerpse district. In die dubbele hoedanigheid bekommert hij zich steevast om dezelfde uitdagingen: hoe kan het aanbod van de lokale kunst- en cultuurhuizen zo naadloos mogelijk aansluiten bij de vraag en noden van de lokale bewoners? En daarbij aansluitend: hoe kan het publieksbereik van lokale cultuurhuizen als cultuurcentrum, bibliotheek of Academie voor Woord en Muziek zo lokaal mogelijk ingekleurd worden?
Daarnaast is Max Temmerman dichter, bij uitgeverij Vrijdag verschijnt in mei 2018 alweer zijn vierde bundel, Huishoudkunde.

Henk Scholten is directeur van het Zuiderstrandtheater en intendant van het programma Feest aan Zee in Den Haag. Eerder voerde hij directie over onder meer Theater Instituut Nederland, Stadsschouwburg Utrecht, Programma Vrede van Utrecht en Fonds voor de Podiumkunsten. Henk Scholten studeerde Geschiedenis en Theaterwetenschappen. Hij begon zijn loopbaan in het jeugdtheater in Groningen en werkte daar verder als recensent bij het Nieuwsblad van het Noorden en als dramaturg/lid artistieke leiding bij Noordelijk Theater De Voorziening.

Leen Laconte werkt als directeur voor Overleg Kunstenorganisaties. Daarvoor werkte ze aan innovatieve trajecten met kunstenaars Eric Joris en Miet Warlop, ontwikkelde artistieke programma’s (WOI) en coachte kunstorganisaties op vlak van diversiteit, lokale verankering en duurzaamheid. Leen werkte in 2012 en 2013 als beleidsadviseur voor Sica (NL). Tussen 2004 en 2011 was ze directeur van de Brakke Grond. Daarvoor werkte ze onder andere voor de Raad van Europa in Straatsburg, voor het Kunsthuis voor Kinderen en Jongeren Villanella en voor het Vlaams Agentschap voor de implementatie van verschillende EU-mobiliteitsprogramma’s in Brussel. Ze is een toegewijd bestuurslid van verschillende artistieke gezelschappen en organisaties.

Het symposium wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie en Cultuurfonds Almere en is geproduceerd in samenwerking met Cornelis Serveert.