Expo

Koop kaarten
  • zaterdag 1 december 20.30 uur - 22.00 uur

Tijdelijke Samenscholing - De dood - een gebruiksaanwijzing

HOE OM TE GAAN MET DE DOOD

De dood een taboe? Tijdelijke Samenscholing schreef een poëtisch blues-requiem dat piept, kraakt en fluistert als het hout van een oude doodskist.

Nieuw leven
De titel lijkt op die van het beroemde werk van Georges Perec, Het leven een gebruiksaanwijzing. Maar met De dood – een gebruiksaanwijzing blaast Tijdelijke Samenscholing de doden nieuw leven in. In een halfdonkere ruimte – een wachtkamer; een voorportaal halverwege hemel en aarde – proberen de acteurs Michiel Bakker en Carole van Ditzhuyzen grip te krijgen op de dood. Ze voeren ons langs overleden filosofen, jeugdherinneringen en angstdromen, dwars door de hoogvlaktes van Tibet en de Keniaanse savanne, voorbij de poorten van de Hades tot aan de grenzen van ‘dat onontdekte land waarvan geen mens ooit terugkeert’. Gelijktijdig bezingt zanger en liedjesschrijver Stan Vreeken zijn persoonlijke worsteling met het evenbeeld van de dood, de slaap. Een worsteling die begon toen de dood zich tijdens zijn vroegste kindertijd aandiende.

Onbespreekbaarheid
Tijdelijke Samenscholing is een gezelschap van jonge toneelspelers die op een collectieve manier voorstellingen maken waarin muziek altijd een rol speelt. De onbespreekbaarheid van de dood is een onderwerp dat hen fascineert. Ze schrijven: ‘De beroemde filosoof Michel de Montaigne schrijft in een van zijn essays dat we de dood zijn vreemdheid moeten ontnemen. We moeten ons volgens hem vertrouwd met hem maken, aan hem wennen en aan niets zo veel denken als aan hem. De dood is een intrinsiek deel van het leven, en de dood ontkennen staat dus gelijk aan het leven ontkennen. Maar waarom ligt er dan ruim vijfhonderd jaar later nog steeds zo’n enorm taboe op de dood? Hoe krijgen we de dood - en daarmee het leven - centraler in ons spreken en denken? En waar komt toch dat vreemde gevoel van verzet vandaan dat zich elke keer weer aandient als het gaat over de dood. Dat diepe gevoel waardoor je geen woord meer uit kan brengen, waardoor al je denken stopt en waardoor je zelfs de slaap niet vatten kan?’

Prijs toegangskaarten: € 16 / € 14, online € 15 / € 13