Ga direct naar inhoud

Expositie

Corrosia Theater, Expo & Film presenteert jaarlijks drie exposities gericht op vernieuwende hedendaagse kunst. Ieder najaar wordt een expositie georganiseerd met afstudeerwerk van jonge, talentvolle kunstenaars (Graduation Show), in de zomermaanden vindt jaarlijks een expositie plaats die reflecteert op de stad Almere, en de derde expositie, in het voorjaar, wordt opgezet aan de hand van actuele thema’s.

Corrosia Expo

De ontdekkingstocht in de wereld van hedendaagse kunst begint pas echt aan de hand van praktische opdrachten en het stellen van de juiste vragen die leerlingen uitdagen tot een andere manier van kijken naar kunst.

Corrosia Expo biedt verschillende leeftijdsgroepen en onderwijsniveaus de mogelijkheid tot educatieve groepsbezoeken. De groepsbezoeken kunnen op school worden voorbereid door middel van een bijpassende lesbrief. In Corrosia worden de leerlingen begeleid door een rondleider.

Uitgangspunten voor een rondleiding:

- Leerlingen kijken verder dan dat kunst “mooi” of “lelijk” kan zijn, en oefenen in het kritisch nadenken over verschillende abstracte thema’s.
- Leerlingen leren hun eigen ervaring bij een kunstwerk te benoemen.
- Leerlingen leren aspecten van een kunstwerk te vertalen naar hun eigen belevingswereld.
- Leerlingen leren het verhaal van een kunstwerk te achterhalen vanuit hun eigen perspectief.
- Leerlingen leren bepaalde materialen en technieken te herkennen en waarom de kunstenaar hiervoor kiest.
- Leerlingen leren dat kunst een middel kan zijn om te communiceren of gevoelens uit te drukken.
- Leerlingen breiden hun woordenschat uit met betrekking tot beeldend kunst. Woorden die behandeld worden: Abstract, installatie(-kunst), traditioneel, contrast, identiteit en inspiratie.

Wij denken graag mee over de mogelijkheden om lopende kunstprojecten goed aan te laten sluiten op ons educatief programma en rondleidingen. Neem voor de mogelijkheden contact met ons op via l.hofstraat@corrosia.nl of 036 5215929

Basisonderwijs

Corrosia Expo biedt het basisonderwijs een educatief programma dat aansluit op kerndoelen 54, 55 en 56 (voor alle leeftijdsgroepen). Bij alle exposities wordt een rondleiding op maat aangeboden, inclusief voorbereidende lesbrief.

Kosten: € 2 per leerling
Groepsgrootte: maximaal 30 leerlingen (meerdere bezoeken per dag mogelijk)
Duur rondleiding: 60 minuten

Voortgezet onderwijs

Tijdens de interactieve rondleidingen worden de leerlingen uitgedaagd om de dialoog over de kunstwerken aan te gaan. Aan de hand van een praktische opdracht gaan de leerlingen ook zelf aan de slag met het onderwerp van de expositie. Bij elke expositie wordt een educatief programma op maat aangeboden dat aansluit op VO kerndoelen 48, 50 en 52. Er zijn programma’s voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs. Er zijn programma’s voor zowel het VMBO als HAVO/VWO aansluitend op het nieuwe CKV.

Kosten: € 2 per leerling
Groepsgrootte: maximaal 30 leerlingen (meerdere bezoeken per dag mogelijk)
Duur rondleiding: 60 minuten

Het educatie programma voor Almeerse scholen word mogelijk gemaakt door Rabobank Almere, Cultuurfonds Almere en het VSB fonds.

Groepsbezoeken volwassenen

Corrosia Theater, Expo & Film biedt groepen tot 25 personen de mogelijkheid om rondleidingen te volgen door de exposities met actuele hedendaagse kunst . Een rondleider vertelt over alle ins en outs van de kunstwerken.

Neem voor de mogelijkheden voor deze rondleidingen op maat contact op met Corrosia Theater, Expo & Film via educatie@corrosia.nl of 036 5215929.

Rondleiding in (Re)thinking Space