Expositie

Corrosia Theater, Expo & Film presenteert jaarlijks drie tot vier exposities gericht op vernieuwende hedendaagse kunst. Ieder najaar wordt een expositie georganiseerd met afstudeerwerk van jonge, talentvolle kunstenaars (Graduation Show), in de zomermaanden vindt jaarlijks een expositie plaats die reflecteert op de stad Almere, en de overige exposities worden opgezet aan de hand van actuele thema’s. Speciaal voor basisscholen en het voortgezet onderwijs heeft Corrosia educatieve programma’s opgezet om leerlingen kennis te laten maken met hedendaagse kunst en cultuur.

Corrosia Expo

Corrosia Expo biedt verschillende leeftijdsgroepen en onderwijsniveaus de mogelijkheid tot groepsbezoeken. De ontdekkingstocht in de wereld van hedendaagse kunst begint pas echt aan de hand van praktische opdrachten en het stellen van de juiste vragen die leerlingen uitdagen tot een andere manier van kijken naar kunst. De leerlingen worden begeleid door een rondleider van Corrosia Theater, Expo & Film.

Uitgangspunten voor een rondleiding:
De leerlingen kijken verder dan dat kunst “mooi” of “lelijk” kan zijn, en oefenen in het kritisch nadenken over verschillende abstracte thema’s.
- De leerlingen leren hun eigen ervaring bij een kunstwerk te benoemen.
- De leerlingen leren aspecten van een kunstwerk te vertalen naar hun eigen belevingswereld.
- De leerlingen leren het verhaal van een kunstwerk te achterhalen vanuit hun eigen perspectief
- De leerlingen leren bepaalde materialen en technieken te herkennen en waarom de kunstenaar hiervoor kiest.
- Leerlingen leren dat kunst een middel kan zijn om te communiceren of gevoelens uit te drukken.

Neem voor de mogelijkheden contact met ons op via educatie@corrosia.nl of 036 5215929

Basisonderwijs

Corrosia Expo biedt voor het basisonderwijs een educatief programma aan dat aansluit op kerndoelen 54, 55 en 56 (voor alle leeftijdsgroepen). Bij elke expositie wordt een rondleiding op maat aangeboden. Indien er al kunstprojecten gaande zijn op uw school, dan denken wij graag mee over de mogelijkheden om onze rondleiding hierop aan te laten sluiten. Neem voor de mogelijkheden contact op met Corrosia Theater, Expo & Film via educatie@corrosia.nl of 036 5215929.

Kosten: € 2 per leerling
Groepsgrootte: maximaal 25 leerlingen (meerdere bezoeken per dag mogelijk)
Duur rondleiding: 60 minuten

Het educatieprogramma voor Almeerse basisscholen wordt mogelijk gemaakt door Rabobank Almere

Voortgezet onderwijs

Tijdens de interactieve rondleidingen worden de leerlingen uitgedaagd om de dialoog over de kunstwerken aan te gaan. Door middel van een praktische opdracht gaan de leerlingen ook zelf aan de slag met het onderwerp van de expositie. Bij elke expositie wordt een educatief programma op maat aangeboden dat aansluit op VO kerndoelen 48, 50 en 52. Indien er al kunstprojecten gaande zijn op school, dan denken wij graag mee over de mogelijkheden om onze rondleiding hierop aan te laten sluiten. Neem voor de mogelijkheden contact op met Corrosia Theater, Expo & Film via educatie@corrosia.nl of 036 5215929. Er zijn programma’s voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs.

Kosten: € 2 per leerling
Groepsgrootte: maximaal 25 leerlingen (meerdere bezoeken per dag mogelijk)
Duur rondleiding: 60 minuten

Groepsbezoeken volwassenen

Corrosia Theater, Expo & Film biedt groepen tot 25 personen de mogelijkheid om rondleidingen te volgen door de exposities met actuele hedendaagse kunst . Een rondleider vertelt over alle ins en outs van de kunstwerken.

Neem voor de mogelijkheden voor deze rondleidingen op maat contact op met Corrosia Theater, Expo & Film via educatie@corrosia.nl of 036 5215929.

Rondleiding in (Re)thinking Space