Educatie

Corrosia Theater, Expo & Film presenteert jaarlijks drie tot vier exposities gericht op vernieuwende hedendaagse kunst. Ieder najaar wordt een expositie georganiseerd met afstudeerwerk van jonge, talentvolle kunstenaars (Graduation Show), in de zomermaanden vindt jaarlijks een expositie plaats die reflecteert op de stad Almere, en de overige exposities worden opgezet aan de hand van actuele thema’s. Daarnaast programmeert Corrosia Theater, Expo & Film bijzondere theater-, dans- en muziekvoorstellingen van topgezelschappen uit Nederland en Vlaanderen. Speciaal voor basisscholen en het voortgezet onderwijs heeft Corrosia daarom educatieve programma’s opgezet om leerlingen kennis te laten maken met hedendaagse kunst en cultuur.

Corrosia Expo

Corrosia Expo biedt verschillende leeftijdsgroepen en onderwijsniveaus de mogelijkheid tot groepsbezoeken. De ontdekkingstocht in de wereld van hedendaagse kunst begint pas echt aan de hand van praktische opdrachten en het stellen van de juiste vragen die leerlingen uitdagen tot een andere manier van kijken naar kunst. De leerlingen worden begeleid door een rondleider van Corrosia Theater, Expo & Film.

Uitgangspunten voor een rondleiding:
De leerlingen kijken verder dan dat kunst “mooi” of “lelijk” kan zijn, en oefenen in het kritisch nadenken over verschillende abstracte thema’s.
- De leerlingen leren hun eigen ervaring bij een kunstwerk te benoemen.
- De leerlingen leren aspecten van een kunstwerk te vertalen naar hun eigen belevingswereld.
- De leerlingen leren het verhaal van een kunstwerk te achterhalen vanuit hun eigen perspectief
- De leerlingen leren bepaalde materialen en technieken te herkennen en waarom de kunstenaar hiervoor kiest.
- Leerlingen leren dat kunst een middel kan zijn om te communiceren of gevoelens uit te drukken.

Basisonderwijs

Corrosia Expo biedt voor het basisonderwijs een educatief programma aan dat aansluit op kerndoelen 54, 55 en 56 (voor alle leeftijdsgroepen). Bij elke expositie wordt een rondleiding op maat aangeboden. Indien er al kunstprojecten gaande zijn op uw school, dan denken wij graag mee over de mogelijkheden om onze rondleiding hierop aan te laten sluiten. Neem voor de mogelijkheden contact op met Corrosia Theater, Expo & Film via educatie@corrosia.nl of 036 5215929.

Kosten: € 2 per leerling
Groepsgrootte: maximaal 25 leerlingen (meerdere bezoeken per dag mogelijk)
Duur rondleiding: 60 minuten

Het educatieprogramma voor Almeerse basisscholen wordt mogelijk gemaakt door Rabobank Almere

Voortgezet onderwijs

Tijdens de interactieve rondleidingen worden de leerlingen uitgedaagd om de dialoog over de kunstwerken aan te gaan. Door middel van een praktische opdracht gaan de leerlingen ook zelf aan de slag met het onderwerp van de expositie. Bij elke expositie wordt een educatief programma op maat aangeboden dat aansluit op VO kerndoelen 48, 50 en 52. Indien er al kunstprojecten gaande zijn op school, dan denken wij graag mee over de mogelijkheden om onze rondleiding hierop aan te laten sluiten. Neem voor de mogelijkheden contact op met Corrosia Theater, Expo & Film via educatie@corrosia.nl of 036 5215929. Er zijn programma’s voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs.

Kosten: € 2 per leerling
Groepsgrootte: maximaal 25 leerlingen (meerdere bezoeken per dag mogelijk)
Duur rondleiding: 60 minuten

Corrosia Theater

Corrosia Theater biedt gedurende het schooljaar een gevarieerd theaterprogramma aan met regelmatig de mogelijkheid tot omkaderende educatieve activiteiten, variërend van workshops tot lesbrieven. Mocht u op zoek zijn naar een geschikte theatervoorstelling voor uw scholieren dan denken wij graag met u mee. Ook kunt u in overleg met een klas naar het reguliere theateraanbod van Corrosia Theater, Expo & Film komen. Neem voor de mogelijkheden contact op met Corrosia Theater, Expo & Film via educatie@corrosia.nl of 036 5215929.

CJP Pas

Op vertoon van de CJP pas kunnen jongeren met korting naar alle theater-, dans-, muziekvoorstellingen- en filmvertoningen bij Corrosia Theater, Expo & Film. Kaarten kunnen gereserveerd worden via de website of via reserveren@corrosia.nl.

Groepsbezoeken volwassenen

Corrosia Theater, Expo & Film biedt groepen tot 25 personen de mogelijkheid om rondleidingen te volgen door de exposities met actuele hedendaagse kunst . Een rondleider vertelt over alle ins en outs van de kunstwerken. Neem voor de mogelijkheden voor deze rondleidingen op maat contact op met Corrosia Theater, Expo & Film via educatie@corrosia.nl of 036 5215929.

"Dans in de gymzaal en in het theater"

De Meergronden over dansworkshop voorafgaande aan voorstelling Over Onze Vader van Jens van Daele:

" ‘s Middags een workshop en ‘s avonds een bezoek aan het theater. Daar had een aantal leerlingen uit 4HV zich voor opgegeven bij het vak CKV. Of meer specifiek: ‘s middags een workshop moderne dans in de gymzaal als voorbereiding op het zien van de voorstelling Over onze Vader van de choreograaf Jens van Daele in theater Corrosia. De vader uit de titel was de vader van de choreograaf zelf en op het podium werd het bewogen huwelijk van zijn ouders gevangen in tekst en beweging."

"Pittige kost, maar door de voorbereiding goed te volgen. Daarbij ben je natuurlijk extra betrokken bij de voorstelling als de belangrijkste danseres uit de voorstelling jou ‘s middags delen uit de choreografie heeft aangeleerd. Moves die je onmiddellijk herkent als ze op het podium worden uitgevoerd. Dan klap je na afloop net iets harder, wil je met de dansers op de foto en ben een bijzondere ervaring rijker."