Ga direct naar inhoud

Agenda

Arno Schuitemaker - The End – part 2

  • woensdag 12 maart 2025 20.00 uur - 21.30 uur

The End - part 2 neemt je mee in uitersten. Met een intrigerende mix van beweging, elektronische muziek, licht en video verkent de voorstelling een wereld van veranderende relaties.

Wat betekenen verbondenheid, connectie en samenzijn op dit moment? Wat brengt ons dichter bij elkaar? Hoe kan onderlinge transparantie interactie versterken?

De hyperfysieke voorstellingen van choreograaf Arno Schuitemaker maken telkens een overweldigende indruk en worden geprezen om de inventieve vormen die hij creëert met thema’s waar het intieme en het universele elkaar ontmoeten. Op een even spannende als subtiele manier vervaagt The End - part 2 het verschil tussen zien en gezien worden. De voorstelling voelt als een verzameling korte verhalen waarin energie, verstilling, sensitiviteit, vervreemding en verlangen elkaar confronteren en vinden. De drie performers leggen verschillende facetten van zichzelf bloot en heffen, uiteindelijk, fysieke grenzen op - zelfs met tegenstellingen kunnen we onze individuele ruimtes delen.

Arno Schuitemaker doorbreekt in zijn hedendaagse en radicale voorstellingen grenzen tussen dans, performance, beeldende kunst en clubcultuur. Het maakt hem één van de intrigerendste makers van het moment. “Mustsee van het jaar” schreef Scènes over zijn vorige voorstelling 30 appearances out of darkness, die op het Holland Festival in première ging. The Way You Sound Tonight won de Zwaan, de prijs voor meest indrukwekkende dansproductie van het seizoen. Zijn voorstellingen zijn in al meer dan 30 landen op toonaangevende podia te zien geweest.

Credits Concept en creatie: Arno Schuitemaker Uitvoering: Mark Christoph Klee, Ivan Ugrin en Angelo Petracca Lichtontwerp: Jean Kalman Muziek: Aart Strootman Video: Gilbert Nouno Kostuums: Victor Klijsen Decor: Jean Kalman en Arno Schuitemaker Technisch producent: Maarten van Burken Video techniek: Daan Hazendonk Techniek: Sander Schaart en Ruben Lijbers Outside eye: Miguel A. Melgares Publiciteitsbeeld Lonneke van de Palen. Het bewegingsmateriaal is gecreëerd in samenwerking met de performers.

ENGELS

The End - part 2 takes you to extremes. With an intriguing mix of movement, electronic music, light, and video, the performance explores a world of shifting relationships.

What do togetherness, connection, and solidarity mean at this moment? What brings us closer to each other? How can mutual transparency strengthen interaction?

The hyperphysical performances by choreographer Arno Schuitemaker always make an overwhelming impression and are praised for the inventive forms he creates with themes where the intimate and the universal meet. In an equally exciting and subtle way, The End - part 2 blurs the difference between seeing and being seen. The performance feels like a collection of short stories in which energy, stillness, sensitivity, distortion, and longing confront and find each other. The three performers expose different sides of themselves and, ultimately, lift physical boundaries—even in opposition, our individual spaces can be shared.

In his contemporary and radical performances, Arno Schuitemaker breaks boundaries between dance, performance, visual art, and club culture. It makes him one of the most intriguing makers of the moment. “Must-see of the year” Scènes wrote about his previous performance 30 appearances out of darkness, which premiered at the Holland Festival. The Way You Sound Tonight won the Swan, the award for the most impressive dance production of the season. His performances have been seen on renowned stages in more than 30 countries.

Deel dit artikel